- zatepľovanie fasád
- zatepľovanie a rekonštrukcia striech
- rekonštrukcia logií a balkónov
- obnova konštrukcií schodísk
- výmena okien a dverí

Zatepľovacie systémy: BAUMIT, STOMIX, WEBER TERRANOVA