- rekonštrukcia chodníkov a rozptylných plôch
- rekonštrukcia priečnych prepojení chodníkov
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- mestský mobiliár
- ihriská