Polyfunkčný dom – Kysucká ul. Senec
Rekonštrukcia MsÚ, Senec
Rekonštrukcia kultúrneho domu, Kalinkovo
Rekonštrukcia budovy CHESTREAL a.s., Senec
Radové rodinné domy v obci Reca
20 Rodinných domov
Administratívna budova a sklad v obci Reca
Úprava verejných priestorov v obci Boldog
Obecné komunikácie
Zateplenie bytových domov – Maďarsko