KVALMONT s.r.o.

Lichnerova 38
903 01 Senec
Stolárska prevádzka - Reca/Boldog
IČO: 31437249
IČ DPH: SK2020372937
Bankové spojenie: OTB Banka Slovensko, a.s., pobočka Senec
Číslo účtu: 562273/5200
Rok založenia: 1993
Základné imanie: 136 959,- EUR
Vedenie spoločnosti:
KVÁL Tibor - konateľ
DERZSI Vojtech - konateľ

KONTAKT
Tel./fax: 02/4591 50 70
e-mail: kvalmont@kvalmont.sk