Vitajte na stránkach spoločnosti KVALMONT s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 1991 ako FO a v roku 1993 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.
Hlavným predmetom činnosti je stavebná činnosť so zameraním na výstavbu, rekonštrukciu a zateplenie stavieb občianskej vybavenosti, administratívnych budov, výstavba verejných sietí (voda, kanalizácia, cesty) a revitalizácia verejných priestorov (obnova a tvorba). Ďalej ponúkame aj kompletné zariadenie interiérov.
Stavby zhotovujeme na klúč, zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnost na celú stavbu a jej časti.
Naša spoločnosť má k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu a vlastnú potrebnú technickú mechanizáciu k realizácií činností.

  

joshua.dirk@gmail.com